Färgstark pastor gör gator säkrare

DENVER, USA – 6 januari 2018
Pastor Kellys framgångsrika anti-gäng arbete har skapat samarbete mellan polis, myndigheter och civilsamhället när det gäller att hålla nere gängvåldet till ett minimum.